Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze 

 

Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej

 

Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnejw terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej

Prowadzący: dr n. hum. Anna Prożych - surdopedagog, dyplomowany logopeda, terapeuta SI, surdologopeda, trener metody werbo-tonalnej
 
Termin: 28 – 29. 09. 2013 r. (sobota – niedziela)
Miejsce: NCPL – Łężkowice 115 (15 km od Wieliczki 10 km od Bochni)
Koszt: 530 zł/os
 
Zgłoszenia wraz z zaliczką w kwocie 200 zł do 31. 05. 2013 r.
Zgłoszenia u organizatora: agni.ru@interia.pl 509259482
Liczba miejsc jest ograniczona!
 
Cel szkolenia: Zapoznanie terapeutów z elementami metody werbo-tonalnej
i wykorzystywanie jej w procesie rozwoju językowego dzieci z różnymi zaburzeniami: z wadą słuchu, niepełnosprawnych intelektualnie, z cechami autyzmu, z opóźnionym rozwojem mowy itp.
 
Program szkolenia obejmuje:

  1. Historia powstania i założenia metody werbo-tonalnej.
  2. Zabawy fonacyjne z samogłoskami.
  3. Wywołanie samogłosek.
  4. Rytm muzyczny i rytm ciała w zakresie samogłosek u małych dzieci (0 – 1 r.ż.).
  5. Rytm muzyczny i rytm ciała w zakresie samogłosek u dzieci powyżej 2 roku życia.
  6. Wykorzystanie rytmu ciała w celu wywołania niektórych spółgłosek.
  7. Wykorzystanie rytmu muzycznego w celu utrwalania spółgłosek.
  8. Powtórzenie i utrwalenie wprowadzonych samogłosek i niektórych spółgłosek.

Zapraszam serdecznie!