Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze 

 

Nasz personel

 Urszula Matura / Kierownik NZOZ NCPL        Powiedzenie Hegla „działania jednego człowieka mają wpływ na działania innych” to moje motto życiowe.
 By moje działania były profesjonalne, wartościowe, trwałe i skuteczne a zarazem przynoszące satysfakcję, systematycznie podnoszę swoje  wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności.

 2005 rok – FIO Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie Studium dla  liderów lokalnych organizacji pozarządowych

 2004 rok - Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, studia podyplomowe, kierunek; Zarządzanie Służbą Zdrowia

2000 rok - Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Pedagogiczny,   studia wyższe magisterskie, kierunek; Pedagogika, specjalność Pedagogika Specjalna w Zakresie Pedagogiki Terapeutycznej Temat pracy naukowej: Środowisko - rodzinne dziecka z dysfunkcją narządu ruchu pod kier. prof. dr hab. Franciszka Wojciechowskiego UJ.

1997 rok   International Institute for NLP & MORE Pracitioner in the art of neuro-linguistic progrmming Io Neurolingwistycznego Programowania

1996 rok Specjalizacja w Zakresie Pielęgniarstwa Zachowawczego Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Zdrowia.

    Długoletnie doświadczenie zawodowe: pielęgniarki; organizatora służby zdrowia; założyciela stowarzyszenia „Życzliwa Dłoń Na Rzecz Niepełnosprawnych Ze Szczególnym Uwzględnieniem Dzieci i Młodzieży”; nauczyciela kontraktowego przedmiotów: polityka społeczna, problemy i kwestie społeczne, metodyka pracy socjalnej; pedagoga terapeuty oraz uzyskane kwalifikacje pozwalają skutecznie łączyć wszystkie poznane dziedziny w działaniu. Organizuję pracę i zarządzam bardzo dobrym medycznym zespołem profesjonalistów niosących pomoc ciężko chorym i ich rodzinom.

  

Jan Iwaszczyszyn / Dr n. med. specj. medycyny paliatywnej

Barbara Salamon / AnestezjologAnna Wilkoń – Dudka / Lekarz pediatra


 

Katarzyna Skubisz / Lekarz chorób wewnętrznych


 

Paweł Połowianiuk / Lekarz rodzinny


 

Danuta Gustaw / Lekarz rodzinny, pediatra


Dorota Bukowska / Lekarz neurolog


Elżbieta Maślany / Psychiatra dziecięcy


Anita Chwastowska-Majkrzak / Psychiatra


Andrzej Wiącek / Psychiatra


 

Marcin Kapuściński Fizjoterapeuta
      Jestem absolwentem AWF Katowice gdzie uzyskałem tytuł mgr fizioterapii. Doświadczenie zawodowe zdobyłem podczas rocznego stażu w ZOZ w Brzesku, następnie przez ponad rok pracowałem w Zakładzie Usprawnienia Leczniczego w Szpitalu MSWiA w Warszawie. Od września 2007 roku pracuje w Niepołomickim Centrum Profilaktyczno Leczniczym. Międzyczasie ukończyłem trzy stopnie kursu terapi manualnej wg koncepcjii Pleatsmana oraz kurs specjalizacyjny z elementami NDT-Bobath „Fizjoterapia dzieci ryzyka”. W pracy wykorzystuję elementy NDT-Bobath, elementy PNF i wiele technik usprawnienia , z ktorymi zapoznałem się pracując w różnych placówkach.

 

 

 

 

 

 


 

Krzysztof Kania / Fizjoterapeuta


 

Anna Szeląg / Fizjoterapeuta


 

Dorota Basiak / Technik rehabilitacji


 


Anna Paluch / Psycholog


  Jestem absolwentką psychologii ogólnej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ponadto ukończyłam kurs psychoterapii psychodynamicznej certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
  Obecnie pracuję w NZOZ NCPL w Poradni Zdrowia Psychicznego, Punkcie Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz w Domu Dziecka. 
  W mojej pracy zajmuję się diagnozą i terapią psychologiczną głównie osób dorosłych cierpiących na zaburzenia nerwicowe, depresyjne i zaburzenia osobowości. Ponadto wspieram terapeutycznie osoby doznające kryzysu spowodowanego m. in. ubóstwem, bezrobociem, przemocą psychiczną  i fizyczną etc.


 

Daria Mamica - Gałka / Psycholog


Nowak Anna / Psycholog dziecięcy


Smagała - Rogalska Ewelina / Psycholog dziecięcy


Lucyna KamińskaLogopeda

      Magister filologii polskiej UJ - dyplom u prof. Marty Wyki; logopedka - praca dypl. pod kierunkiem prof. Jagody Cieszyńskiej; pracuje w NZOZ Niepołomickim Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Niepołomicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anna Serafin-Piskor / Logopeda


Beata Niemiec / NeurologopedaAnna Karaś / Neurologopeda                          

ANNA KARAŚ – LOGOPEDA/ NEUROLOGOPEDA/ SURDOPEDAGOG

 

Jestem absolwentką Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie na kierunkach: filologia polska o specjalności logopedycznej oraz pedagogika specjalna o specjalności surdopedagogicznej. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu Neurologopedii i Surdologopedii w Wyższej Szkole Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu.

Swoją pomoc kieruję do dzieci ( od wieku niemowlęcego po szkolny ), młodzieży, a także osób starszych. Obejmuje ona:

 • usuwanie wszelkich zakłóceń występujących w procesie porozumiewania się;

 • pracę nad rozumieniem ( mowa bierna ) oraz nad tworzeniem wypowiedzi słownych ( mowa czynna );

 • kształtowanie, korygowanie, utrwalanie artykulacji;

 • doskonalenie percepcji słuchowej, uwrażliwianie narządu słuchu poprzez treningi słuchowe na materiale niewerbalnym i werbalnym;

 • nabywanie i rozwijanie systemu językowego u dzieci i młodzieży z wadą słuchu;

 • terapię dzieci z zaburzeniami językowymi takimi, jak: alalia, afazja, autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Retta, obniżona sprawność intelektualna, Zespół Downa, porażenie mózgowe;

 • terapię dzieci z mową rozszczepową;

 • terapię dzieci z FASD;

 • terapię osób z jąkaniem;

 • wczesną naukę czytania i pisania;

 • pomoc dzieciom i młodzieży z ryzyka dysleksji;

 • rozwój innych funkcji poznawczych;

 • ćwiczenia z zakresu emisji głosu i dykcji.

W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuję metody: symultaniczno – sekwencyjną metodę nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej, metodę Castillo Moralesa, Metodę Manualnego Torowania Głosek E. Wianeckiej, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metodę werbo – tonalną P. Guberina, Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Kinezjologię Edukacyjną P. Dennisona, muzykoterapię, biblioterapię, logorytmikę.

By rozwijać swój warsztat terapeutyczny biorę udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących terapii logopedycznej, neurologopedycznej i pedagogicznej.

Kocham moją pracę, gdyż stawia ona przede mną wiele ciekawych wyzwań, a każdy nawet najmniejszy sukces sprawia ogromną radość.

 


Karolina Wdaniec / Logopeda


Anna Sadkowska / Neurologopeda

Ewa Legutko/ Pielegniarka dyplomowana


Anna Malińska/ Pielegniarka dyplomowana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Barbara Hyrc/ Pielegniarka dyplomowana


Iwona Brózda/ Pielęgniarka dyplomowana


Agnieszka Wolnicka / Magister pielęgniarstwa


Edyta Ścigalska / Pracownik socjalny

 

Mariusz Batko / Pracownik administracji (filia Niepołomice)


Joanna Rupińska / Pracownik administracji (filia Niepołomice)


Paulina Flasza / Pracownik administracji (filia Niepołomice)


Karolina Drewniak / Pracownik administracji (filia Łęzkowice)


Ewelina Flasza / Pracownik administracji (filia Łęzkowice)


Magdalena Golarz / Pracownik administracji (filia Łęzkowice)