Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze 

 

Poradnia Neurologiczna

 

Poradnia Neurologiczna

            Neurologia zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń i chorób układu nerwowego. Do schorzeń neurologicznych zalicza się zarówno choroby centralnego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego), jak również choroby nerwów obwodowych.

            Choroby układu nerwowego mogą się rozwijać jako schorzenia pierwotne (wywołane wadami rozwojowymi) lub wtórne (towarzyszące innym schorzeniom, których ognisko pierwotne niejednokrotnie mieści się poza układem nerwowym).

            Konsultacje neurologiczne konieczne są również w sytuacjach zaburzeń zachowania. Dzięki diagnozie neurologicznej oraz współpracy neurologa i psychiatry określa się przyczyny wystąpienia określonych trudności i diagnozuje - czy są one wynikiem schorzeń uszkadzających układ nerwowy (domena neurologa), czy biochemicznych zaburzeń funkcjonowania mózgu (domena psychiatry).

            W naszej poradni przyjmujemy pacjentów z chorobami i zaburzeniami rozwoju obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Specjaliści neurologii pracujący w naszej poradni, posiadają  duże doświadczenie kliniczne.

 

            Oferujemy pomoc medyczną w zakresie diagnostyki zaburzeń i trudności oraz ich leczenia - poprzez oddziaływania farmakologiczne i terapeutyczne dostosowane do pacjenta i charakteru jego trudności.  Oferujemy zarówno pełne leczenie, jak i zapewniamy możliwość jednorazowych konsultacji diagnostycznych.

 

Poradnia zapewnia również diagnostykę w badaniach EEG w czuwaniu i we śnie. 

 

 1. Kiedy wskazana jest wizyta u neurologa?

Pojawienie i powtarzanie się kilkakrotnie na przestrzeni kilku dni takich objawów jak:

 • bóle i zawroty głowy;

 • kłopoty z pamięcią i koncentracją;

 • zaburzenia mowy, zaburzenia widzenia;

 • zaburzenia czucia;

 • osłabienie siły kończyn;

 • zaburzenia świadomości (we śnie i na jawie, bardzo często krótkotrwałe);

 • krótkotrwałe zmiany zachowania;

 • napad drgawek;

 • bądź incydenty napadowe o niewyjaśnionym pochodzeniu  

  nie powinny być bagatelizowany i sugerują konieczność spotkania z neurologiem.

Neurolog, na podstawie obserwacji, wywiadu i zleconych badań ustali przyczynę trudności i będzie mógł zaproponować odpowiednie leczenie.

2.    Kto może skierować Państwa do Poradni Neurologicznej?

Do neurologa może skierować:

 • lekarz POZ

lub

 • inny specjalista;

3.    Pacjentom z jakimi zaburzeniami udzielamy pomocy w naszej Poradni Neurologicznej?

Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc w zakresie takich zaburzeń jak:

 • choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego;

 • układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy;

 • zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych;

 • choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego;

 • zaburzenia okresowe i napadowe;

 • choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni;

 • porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne;

 • wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego;

 • zaburzenia zachowań i emocji;

 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej;

 • i inne choroby OUN i obwodowego układu nerwowego;

4.    Jaki rodzaj świadczeń możecie Państwo uzyskać w Poradni Neurologicznej?

W poradni neurologicznej świadczone są usługi w zakresie:

 • diagnostyki neurokinezjologicznej;

 • leczenie poprzez oddziaływania farmakologiczne i terapeutyczne;

 • porady i wskazówki;

 • diagnostyki w badaniach EEG w czuwaniu i we śnie.

Poznaj zespół specjalistów pracujących w naszej Poradni Neurologicznej:

Lekarze:

lek. med. Dorota Bukowska - specjalista neurologii